Prodavnica br. 2 - UB
Ul. Vuka Karadžića 41, Ub

Prodavnica br. 6 - Trlić
Selo Trlić, Ub

Prodavnica br. 10 - Obrenovac
Ul. Knez Mihaila 15, Obrenovac

Prodavnica br. 14 - UB
Ul. Karađorđeva 1, Ub

Prodavnica br. 19 - UB
Ul. Svete Popovića 15, Ub

Prodavnica br. 20 - Obrenovac
Ul. Vojvode Mišića 213, Obrenovac

Prodavnica br. 22 - UB
Ul. Braće Nenadovića 1, Ub

Prodavnica br. 23 - Stepojevac
Ul. 7. Oktobra 195

Prodavnica br. 25 - Beograd
Ul. Živka Davidovića 110